Търси по номер
Въведи ID търси
По тип на офертата
По тип на имота
По градове
По области
EUR 1EUR = 1.95583 BGN
GBP 1GBP = 2.19946 BGN
USD 1USD = 1.67782 BGN

Рекламирайте БЕЗПЛАТНО имота си при нас!


 Ако предлагате или търсите недвижим имот, можете да използвате посочените по-долу възможности за публикуване на Вашата обява. Тя ще бъде въведена БЕЗПЛАТНО за Вас в нашата база-данни лично от администратор на "АиВ Имоти". Преди това е възможно той да установи контакт с Вас за уточняване на подробности по нейното съдържание и изясняване на евентуални въпроси с оглед публикуване на обявата Ви съгласно фирмените изисквания на "АиВ Имоти"Всеки потребител има възможност да подава БЕЗПЛАТНО обяви за търсене и предлагане на недвижими имоти в сайта на "АиВ имоти", без ограничение в броя им, според условията, посочени по долу.


Защита на лична информация

  e търговска марка на Дорадо София ООД, което е Администратор на лични данни, вписано в "Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри" под №432846, съгласно Удостоверение, издадено то Комисията за защита на личните данни.


Условия, при които потребителите подават обяви за недвижими имоти в сайтa на "АиВ Имоти".

Условия за ползване на интернет сайтa на "АиВ Имоти" - агенция за недвижими имоти.

Подадената обява може да бъде преведена на английски и немски език от администраторите на "АиВ Имоти"Всяка обявата ще бъде включена едновременно в сайтова за недвижими имоти на "АиВ Имоти" и в над 10 специализирани сайта на български, руски, английски и немски езици с обща посещаемост над 15 000 уникални потребители дневно. Всеки интернет потребител, подал оферта за предлагане или заявка за търсене на недвижим имот в сайтовете на "АиВ Имоти", се съгласява съдържанието им да бъде публикувано в тези сайтовете и предоставяно от "АиВ Имоти" на трети лица, посредници или крайни клиенти, с цел реализиране от потребителя на желаната сделка с недвижим имот. В тези случаи "АиВ Имоти" НЕ ПРЕДОСТАВЯ ЛИЧНИ ДАННИ на потребителите, а единствено и само характеристики на офертата за предлагане или заявката за търсене на недвижим имот."АиВ Имоти" може да предостави подадена оферта или заявка за обслужване от свои партньори или териториални представители, като в такъв случай подателят на обявата ще бъде предварително уведомен и тези действия ще бъдат извършени в случай, че той е съгласен. Всеки интернет потребител, подал (предложил) оферта за недвижим имот или заявил търсене на имот в сайтa на "АиВ Имоти", се счита за уведомен, че може да му бъде предложено да сключи договор, по силата на който "АиВ Имоти" - като професионален посредник при сделки с недвижими имоти, има право на комисиона при реализиране на сделка с предложения или търсения недвижим имот. Размерът на възнаграждението, както и условията, при които то се заплаща се уговарят в самия договор. В случай, че потребителят откаже да сключи такъв договор, "АиВ Имоти" може да премахне предложената оферта или заявка от сайта си. В такива случай потребителите не могат да заявяват претенции към "АиВ Имоти" за причинени вреди и пропуснати ползи, както и всякакви други финансови претенции.Проверка на предоставяните оферти за недвижими имоти.

 ВНИМАНИЕ! Подадените обяви не се публикуват директно в сайта на "АиВ Имоти".

Администраторите проверяват всяка подадена оферта за недвижим имот и могат да преценят дали тя да бъде публикувана или не, с оглед спазване правилата на фирмената концепция за работа с клиенти и оферти или заявки за недвижими имоти. Служителите на "АиВ Имоти" могат да се свържат с потребителя, подал обявата, за да изискат допълнителна информация или уточняване на подробности.

Публикуването на обявата може да отнеме и над 24 часа.

 Важно! Големината на снимките не трябва да надвишава 0,5 МВ - в противен случай системата автоматично отхвърля публикуването на обявата. Препоръчителен размер 640х480 пиксела. Ако снимките Ви са по-големи и не можете да ги намалите, пратете ни ги по мейл office@aivimoti.com - ние ще ги прикачим към Вашата обява.

Потребителят, чиято обява не е публикувана, получава уведомление за отказ на посочения e-mail за връзка. "АиВ Имоти" не е длъжна да мотивира пред потребителите отказа си да публикува подадена оферта или заявка.

Въпреки задължителната проверка на публикуваната информация, администраторите не могат да бъдат предпазени от некоректни или злоумишлени действия от страна на потребителите - в този смисъл отговорност за верността и качествата на подадената информация носи подателят й.

ВАЖНО! Администраторите имат право да не публикуват или да премахнат оферти или заявки за недвижим имот, ако те не отговорят на реалностите на пазара към момента на обявяването им или ако в процеса на работата по тях се установи, че съдържанието им не отговаря на действителността или на фирмената концепция на "АиВ Имоти" за работа с оферти за предлагане или заявки за търсене на недвижими имоти.

"АиВ Имоти" не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие не публикуването или премахването на оферти или заявки от своя сайт.

1. Местоположение на имота
2. Данни за офертата
3. Данни за собстветника
4. Особености на имота
5. Екстри за имота
6. Снимки на имота
снимка 1:
снимка 2:
снимка 3:
снимка 4:
снимка 5:
снимка 6:
снимка 7:
снимка 8:
снимка 9:
снимка 10:
7.Допълнителна информация
8.Въведете кода за сигурност

Най-новите обяви за имоти