Търси по номер
Въведи ID търси
По тип на офертата
По тип на имота
По градове
По области
EUR 1EUR = 1.95583 BGN
GBP 1GBP = 2.19946 BGN
USD 1USD = 1.67782 BGN

 ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА


I. ПОЛИТИКА НА ОТВОРЕН ДОСТЪП

АиВ Имоти води отворена политика за предоставяне на публикуваните в сайта си оферти за предлагане и заявки за търсене на недвижими имоти.

Условията за публикуване на обяви в сайта АиВ Имоти можете да видите ТУК.

 II. ОБЩИ УСЛОВИЯ

предоставя достъп до информацията от своя сайт, съгласно правилата и изискванията, посочени тук и при условията на Защитеност на предоставените лични данни. 
Моля прочетете внимателно Условията за ползване на сайта и Защита на личните данни. Двата документа съдържат условията за достъп и използването на нашия сайт.  Ако не приемате условията, посочени тук, моля не използвайте сайта, поддържан от Дорадо София ООД! Използването на сайта ще се счита за израз на съгласие с посочените изисквания.
АиВ Имоти си запазва правото да променя настоящите условия - те са обновени за последен път на 05.05.2018 г. 

III. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Сайтът предоставя информационен масив с електронни записи, (наричани тук и в съдържанието на сайта - оферти за предлагане и заявки за търсене на недвижими имоти),  собствени и чужди материали под формата на статии и новини с акцент върху бизнеса с имоти, пазара на недвижими имоти, осъществяването на сделки с недвижими имоти, кредитиране,  изображения, графични изображения, други материали, свързани с предмета на дейност на АиВ Имоти.
Критериите, по които се търси информация за недвижими имоти, начините по които информацията е изложена, нейното съдържание и предоставените възможности за получаването й от партньори и потребители са част от корпоративната практика и концепция на А и В Имоти за предлагането на недвижими имоти в интернет.

IV. ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ

Цялата информация от базата данни на АиВ Имоти, включваща оферти за предлагане и заявки за търсене на недвижими имоти, (включително текстово съдържание, изображения, графики, снимки, файлове и др.), лични данни на клиенти по смисъла на ЗЗЛД, както и съпътстващата информация, отразяваща концепцията на АиВ Имоти за осъществяване на посредническа дейност при сделки с недвижими имоти, е собственост на Дорадо София ООД.
Разпореждането с правата на собственост става с изричното писмено съгласие на Дорадо София ООД.
При претенции за авторски права върху съдържание, заявителят е длъжен да уведоми Дорадо София ООД, като конкретизира обекта на авторско право, представи документи за собственост върху обекта на авторско право, както и евентуална оферта за стойност на договор за ползване.
При искане за премахване на съдържание, обект на авторско право, отправено при условията на предходното изречение, Дорадо София ООД ще се съобрази с желанието на автора. 

V. НАЧИНИ НА СЪБИРАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ И ЗАЯВКИ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Офертите за предлагане и заявките за търсене на недвижими имоти се събират, обработват и въвеждат в корпоративната база данни, лично от администраторите на АиВ Имоти. Информацията постъпва от клиентите на АиВ Имоти по повод осъществявания от компанията брокерска дейност с недвижими имоти.
Част от офертите и заявките за недвижими имоти се подават online от интернет потребителите, чрез предоставените форми за подаване на обяви в сайта.

VI. . ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТРЕТИ ЛИЦА. ПОЛИТИКА НА ОТВОРЕН ДОСТЪП

 предоставя възможност на заинтересовани агенции за недвижими имоти от България и чужбина и фирми, извършващи професионално посредническа и консултантска дейност в сферата на недвижимите имоти, ДА СПОДЕЛЯТ изложените недвижими имоти в сайта, като за целта ги предлагат и рекламират с цел осъществяване на сделки, при спазване на следните условия и изисквания:   
1. Офертите за недвижими имоти на АиВ Имоти могат да бъдат ползвани и предлагани само от професионални консултантски и посреднически фирми, развиващи дейност в сферата на недвижимите имоти, единствено с цел осъществяването на сделки с недвижими имоти.
2. АиВ Имоти в никакъв случай не предоставя координати и лични данни на собствениците на предлаганите имоти, а само описателна характеристика на тези имоти, изготвена според правилата на корпоративната практика на АиВ Имоти и изнесена в публичната част на нейната база данни, освен след изричното им съгласие.
3. С оглед спецификата на посредническата дейност при осъществяването на сделки с недвижими имоти, при използването на предоставената информация, използващите я лица не са длъжни да посочват източника.


4. АиВ Имоти има право да откаже да предостави своите оферти на определени лица, както и да иска от лицата, на които е предоставила възможност за ползване и реклама, да спрат предлагането на предоставените оферти, без да е необходимо да мотивира отказа си.

VII. ЗАЩИТЕНОСТ НА ТЪРГОВСКАТА МАРКА

  е търговска марка на Дорадо София ООД, защитена от Закона за търговските марки и подзаконовите нормативни актове.

Най-новите обяви за имоти